Profil Guru Mapel PAI – Sholihin Arif, S.Pd.I Waka Sarpras SMA PGRI 2 Kayen

Sholihin Arif, S.Pd.I
Sholihin Arif, S.Pd.I
Sholihin Arif, S.Pd.I

Pak Arif

Nama SHOLIHIN ARIF, S.Pd.I.
NIP 19570515 198103 1 024
NUPTK 7847735637200012
Tempat Lahir Pati
Tanggal Lahir 3/1/1981
Mengajar Mapel PAI
Jabatan Waka Sarpras
Alamat TAMBAKROMO 1/3 TAMBAKROMO -TAMBAKROMO
 Pendidikan