Olimpiade Matematika

Contoh Soal Ujian Nasional Geografi terbaru 2015

Jawablah Pertanyaan berikut ini dengan memilih jawaban yang paling benar dengan cara menghitamkan huruf A, B, C, D, E pada Lembar Jawab Komputer yang tersedia! Contoh Soal Ujian Nasional Geografi terbaru 2015   1.       Berdasarkan fungsi dan pemanfaatannya, emas dan perak termasuk kedalam kelompok barang tambang …. A. organik B. anorganik C. bahan galian B…

Read More
Daftar Peserta Ujian Nasional 2016

Tips dan Trik Suskses Menghadapi Ujian Nasional

Ujian Nasional – Mungkin banyak siswa akan merasa cemas, takut atau khawatir kalau nanti tidak bisa mengerjakan soal dalam menghadapi Ujian Nasional. Beragam media dan persiapan pasti sudah dikerjakan oleh beberapa siswa ataupun pihak sekolah. Di bawah ini yaitu sebagian panduan Tips dan Trik Suskses Menghadapi Ujian Nasional dan kamu akan rugi kalau da membacanya sampai…

Read More

Contoh Soal Try Out Bahasa Indonesia SMA Mapel Bahasa Indonesia

Untuk soal nomor 1 s.d. 3 Bacalah kutipan hikayat berikut dengan saksama! Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Maka ia pun tiada beranak seorang jua pun. Maka segala menteri dan hulubalangnya dan orang-orang   besar   dan   orang-orang   membicarakan,   siapa   juga   yang   patut   dijadikan   raja menggantikan  raja  yang  telah  kembali  ke …

Read More